Alueluottamusmiesvaalit 2023

25.10.2023

Tehyn Kainuun ammattiosasto 750 järjestää alueluottamusmiesvaalin Kainuun Hyvinvointialueelle kaudelle 2024-2027.


Haetaan yhteensä kuusi (6) alueluottamusmiestä ja kuusi (6) vara-alueluottamusmiestä seuraaville alueille:

KAJAANI 1. alueluottamusmies ja vara-alueluottamusmies. 1. alueluottamusmies toimii tarvittaessa Kainuun hyvinvointialueen päätoimisen varapääluottamusmiehen sijaisena.

KAJAANI 2. alueluottamusmies ja vara-alueluottamusmies.

KUHMO alueluottamusmies ja vara-alueluottamusmies

PALTAMO-RISTIJÄRVI alueluottamusmies ja vara-alueluottamusmies

SOTKAMO alueluottamusmies ja vara-alueluottamusmies

YLÄ-KAINUUN (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka) alueluottamusmies ja vara-alueluottamusmies


Ehdokkaaksi voivat asettua Kainuun Hyvinvointialueen palveluksessa olevat Tehyn varsinaiset jäsenet. Ehdokkaaksi voi asettua sillä alueella, missä oma työyksikkö sijaitsee. Ehdokkaita voivat asettaa sellaiset jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa. Ehdokkailta edellytetään sitoutumista tehtävään sekä osallistumaan ammattiosaston hallituksen kokouksiin. Tehtävän hoitaminen vaatii jatkuvaa täydennyskouluttautumista, jonka vuoksi valitun on pystyttävä ja sitouduttava käymään Tehyn järjestämissä koulutuksissa etänä tai Helsingissä ja muilla paikkakunnilla. Tehy ry tai ammattiosasto kustantaa koulutuksesta ja mahdollisesta matkustamisesta aiheutuneet kulut.

Ehdolle asettaminen/ asettuminen:

Ehdokasasettelu aika on 30.10. -12.11.2023. Yksi äänioikeutettu jäsen voi asettaa vaaliin yhden luottamusmiesehdokkaan alueelta. Ehdokas itse ei voi asettaa itseään ehdolle. Ehdokkaita voivat asettaa Kainuun Hyvinvointialueen palveluksessa olevat Tehyn varsinaiset jäsenet. Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse allekirjoituksellaan antaa suostumuksen olla ehdokkaana vaalissa. Ehdokasasettelun allekirjoitettu asiakirja on toimitettava vaalilautakunnalle 12.11.2023 klo 15 mennessä skannattuna tai valokuvana sähköpostiin: ao750@tehy.net

Asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

• ehdokkaan nimi
• virka- tai tehtävänimike
• työnantaja Kainuun HVA
• työpaikka
• toimialue
• ehdokkaan kirjallinen suostumus
• ehdokkaan asettajan työpaikka ja allekirjoitus

Äänioikeutettuja ovat kaikki Tehyn varsinaiset jäsenet, jotka ovat äänestysaikana virka tai työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa (omais- tai perhehoitaja) Kainuun hyvinvointialueeseen. Tarkista työnantajatietosi omista jäsentiedoistasi Tehyn sähköisessä asiointipalvelussa, jossa voit tarvittaessa korjata tiedot ajan tasalle.

Mahdollinen äänestys tullaan toteuttamaan sähköisenä vaalina. Mikäli ehdokkaita alueelta ei ole kuin yksi, todetaan sopuvaali. Ohjeet löytyvät ao750 nettisivuilta lähempänä äänestysajankohtaa.

EHDOKASASIAKIRJAT LÖYTYVÄT AMMATTIOSASTON 750 KOTISIVULTA

https://ao750.tehy.fi/

Kysythän rohkeasti lisätietoja luottamusmiestoiminnasta ja ehdolle asettumisesta puheenjohtaja Salla Heikkinen (ao750@tehy.net)