Luottamusmiesten täydennysvaali 2022

Tehyn Kainuun ammattiosasto 750 järjestää luottamusmiesten täydennysvaalin Kuhmon kaupungin alueelle. Luottamusmieskausi alkaa heti ja päättyy 31.12.2023.

KUHMON KAUPUNGIN PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALI SEKÄ VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESVAALI

Ehdokkaaksi voivat asettua Kuhmon kaupungin Tehyn Kainuun ammattiosasto 750 jäsenet. Ehdokkaita voivat asettaa sellaiset jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa. Ehdokkailta edellytetään sitoutumista tehtävään sekä osallistumaan ammattiosaston hallituksen kokouksiin. Tehtävän hoitaminen vaatii jatkuvaa täydennyskouluttautumista, jonka vuoksi valitun on pystyttävä ja sitouduttava käymään Tehyn järjestämissä koulutuksissa etänä tai Helsingissä ja muilla paikkakunnilla. Tehy ry tai ammattiosasto kustantaa koulutuksesta ja mahdollisesta matkustamisesta aiheutuneet kulut.

Ehdolle asettaminen/asettuminen:

Ehdokasasettelu aika on 11.11. - 24.11.2022. Yksi äänioikeutettu jäsen voi asettaa vaaliin yhden luottamusmiesehdokkaan alueelta. Ehdokas itse ei voi asettaa itseään ehdolle. Ehdokkaita voivat asettaa Kuhmon kaupungin palveluksessa olevat Tehyn Kainuun ammattiosaston jäsenet. Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse allekirjoituksellaan antaa suostumuksen olla ehdokkaana vaalissa. Ehdokasasettelun asiakirja on toimitettava erillisenä vaalilautakunnalle 24.11.2022 klo 12 mennessä skannattuna sähköpostiin: ao750@tehy.net

Asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

• ehdokkaan nimi

• virka- tai tehtävänimike

• työpaikka

• äänestysalue: Kuhmon kaupunki

• ehdokkaan kirjallinen suostumus

• ehdokkaan asettajan työpaikka ja allekirjoitus

Äänioikeutettuja ovat kaikki Kuhmon kaupungin palveluksessa olevat ao750 jäsenet, jotka ovat olleet palvelussuhteessa vähintään kuukauden ajan. Oman äänioikeuden voi tarkastaa Tehyn asiointipalvelusta. Mahdollinen äänestys tullaan toteuttamaan sähköisenä vaalina. Mikäli ehdokkaita alueelta ei ole kuin yksi, todetaan sopuvaali. Ohjeet löytyvät ao750 nettisivuilta lähempänä äänestysajankohtaa.

EHDOKASASIAKIRJAT LÖYTYVÄT AMMATTIOSASTON 750 KOTISIVULTA

https://ao750.tehy.fi/

Lisätietoja luottamusmiestoiminnasta Susanna Kinnula (ao750@tehy.net) ja jaana.halonen@sotkamo.fi, satu.moilanen@kajaani.fi

Lomake - ehdokasasiakirja 2022

MS Word -tiedostoKuhmon plmvaali_22.docx (117 kB)
Ehdokasasiakirja Kuhmo