Kajaanin kaupungin pääluottamusmiesvaali 2023

Tehyn Kainuun ammattiosasto 750 järjestää pääluottamusmiesvaalin Kajaanin kaupungin alueelle kaudelle 2023-2026.

KAJAANIN KAUPUNGIN PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALI

Ehdokkaaksi voivat asettua Kajaanin kaupungin Tehyn Kainuun ammattiosasto 750 jäsenet. Ehdokkaita voivat asettaa sellaiset jäsenet, joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa. Ehdokkailta edellytetään sitoutumista tehtävään sekä osallistumaan ammattiosaston hallituksen kokouksiin. Tehtävän hoitaminen vaatii jatkuvaa täydennyskouluttautumista, jonka vuoksi valitun on pystyttävä ja sitouduttava käymään Tehyn järjestämissä koulutuksissa etänä tai Helsingissä ja muilla paikkakunnilla. Tehy ry tai ammattiosasto kustantaa koulutuksesta ja mahdollisesta matkustamisesta aiheutuneet kulut.

Ehdolle asettaminen/asettuminen:

Ehdokasasettelu aika on 15.- 29.3.2023. Yksi äänioikeutettu jäsen voi asettaa vaaliin yhden luottamusmiesehdokkaan alueelta. Ehdokas itse ei voi asettaa itseään ehdolle. Ehdokkaita voivat asettaa Kajaanin kaupungin palveluksessa olevat Tehyn Kainuun ammattiosaston jäsenet. Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse allekirjoituksellaan antaa suostumuksen olla ehdokkaana vaalissa. Ehdokasasettelun asiakirja on toimitettava erillisenä vaalilautakunnalle 29.3.2023 klo 15 mennessä skannattuna sähköpostiin: ao750@tehy.net

Asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

• ehdokkaan nimi

• virka- tai tehtävänimike

• työpaikka

• äänestysalue: Kajaanin kaupunki

• ehdokkaan kirjallinen suostumus

• ehdokkaan asettajan työpaikka ja allekirjoitus

Äänioikeutettuja ovat kaikki Kajaanin kaupungin palveluksessa olevat ao750 jäsenet, jotka ovat olleet palvelussuhteessa vähintään kuukauden ajan. Oman äänioikeuden voi tarkastaa Tehyn asiointipalvelusta. Mahdollinen äänestys tullaan toteuttamaan sähköisenä vaalina. Mikäli ehdokkaita alueelta ei ole kuin yksi, todetaan sopuvaali. Ohjeet löytyvät ao750 nettisivuilta lähempänä äänestysajankohtaa.

EHDOKASASIAKIRJAT LÖYTYVÄT AMMATTIOSASTON 750 KOTISIVULTA

https://ao750.tehy.fi/

Lisätietoja luottamusmiestoiminnasta Salla Heikkinen (ao750@tehy.net) ja jaana.halonen@sotkamo.fi

Lomake - ehdokasasiakirja 2023

MS Word -tiedostoehdokaslomake kajaanivaali_23.docx (2 kB)
Ehdokaslomake Kajaani pääluottamusmiesvaali 2023